Article Index
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
2
ทุกหน้า

 

 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12

พลตรี ประสงค์  ฟักสังข์

รอง.ผบ.มทบ.12 (1)             รอง.ผบ.มทบ.12 (2)

เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 12

รอง.เสธ.มทบ.12 (1)          รอง.เสธ.มทบ.12 (2) 

 

หก.กกพ.มทบ.12         หก.กขว.มทบ.12         หก.กยก.มทบ.12        หก.กกบ.มทบ.12         หก.กกร.มทบ.12

ผบ.รจ.มทบ.12              ผบ.พัน.สห.12            ผบ.รพ.มทบ12             ผบ.ศฝ.มทบ.12